This blog is not mainly about food, cooking and recipes. It's just about anything.

Friday, September 28, 2012

Oh that you taste..

I thank God that photos with Bible verses and raining over facebook co's it really helps me go back with the right track.


Friday, September 21, 2012

Chicken Steak (Lian's version)

Just yummylicious food trip!
I like the crispiness of the chicken combined with the tasteful gravy!
Must have a try menu!
Good day everyone.

Monday, September 10, 2012

Mga luto ng hipag ko :)

Masarap ang pamilya na sama-sama at nagkakaunawaan.
At lalong masarap ang samahan kung may pagbibigayan.
Dalangin ko na sana may pambili kami ng pagkain sa palagian
lalo na't madami kami. :))